ГалерияКонструкции покрити с архитектурен текстил

Оберлихти, куполи от поликарбонат

Купол от поликарбонат окантен с еталбод Купол (оберлихт) от поликарбонат

Тенти и козирки от поликарбонат

Поликарбонатът е сред основдите синтетични заместители на силикатното стъкло. Той е висококачествен синтетичен полимер, характеризиращ се с комбинация от високи механични, оптически, изолационни и екологични характеристики. Материалът има широк температурен диапазон на експлоатация. Отнася се към категорията на труднозапалимите материали, не поддържа горенето и не разпространява огъня. Това отваря пред него широко поле за приложение в съвременното строителство. Дали ще се използва в офиси, магазини, библиотеки ... поликарбоната може да се интегрира лесно в интериорния и/или екстериорния дизайн на сградата. Ако сте заинтересувани, свържете се с нас за повече информация.


Съвременните поликарбонатни плоскости притежават екструдиран по външната си повърхност висококачествен слой, който абсорбира UV лъчите и по този начин предпазава материала от проникването им в дълбочина. Ултравиолетовата защита осигурява експлоатационен период над 10 години и предотврътява пожълтяването и загубата на якост.


Прилагането на поликарбонат позволява да се проектират леки конструкции с качествен дизайн и сравнително ниски цени. Възможностите за огъване в студено сътояние позволяват лесно изпълнение на арки и куполи.


Основните области в които тези конструкции намират успешно приложение са:

  • Покривни конструкции на басейни, водни барове, търговски центрове, пазари идр
  • Нестандартни решения на зимни градини
  • Остъкляване на промишлени сгради и халета
  • Светли покриви, оберлихти, аварийни отвори, капандури
  • Бензиностанции, газостанции, автомивки
  • Оранжерии
  • Преградни стени и оградни пана

Съществено значение за качеството и дълговечността на този тип конструкции играят използваните монтажни елемени. Фирма „КОМПАС – КП” ООД прилага в конструкциите си алуминиева щапер система и гумени уплътнения , които гаратират херметичност на покривните конструкции, висока ветроустойчиост и отличен дизайн.Конструкции покрити с архитектурен текстил

Тента от архитектурен текстил и ковано желязо,х-л Гранд

Лекота, изразителност и динамичност на архитектурният образ това са специфичните свойства на напрегнатата безмоментова мека повърхност използвана, като основен конструктивен елемент в текстилната архитектура.


В повечето случаи при изграждането на текстилни съоръжения се използват PVC брезенти с полиестерна текстилна основа. За покрития с площи до ≈ 150 м2 нормално се прилагат материали с тежест до 750 гр/м2. При по-големи съоръжения относителното тегло на материалите може да достигне и до 1,5 кг/ м2 . Материалите с по-голямо относително тегло имат значително по-висока здравина на скъсване и раздиране.


Експлоатационният живот на мембрани изработени от по-леките материали достига до 10 години, а на материите с по-голямо относително тегло над 20 години. Изследвания на текстилни съоръжения построени преди повече от 20 години показват , че техническите харакетристики тъканите са запазени на 80% .


Като материали за изграждане на опорният контур на мембраната могат да се използват стомана, алуминий, стоманени въжета и др.


Текстилната архитектура има потенциал за развитие, какъвто се очаква да има само стъклото като строителен материал – мнение битуващо в средите на дизайнерите на текстилни сгради в западна Европа.


Текстилните сгради комбинират в себе си градивност и естетика с ефективно използване на материалните ресурси, бърз конструктивен период, дълъг живот, относително ниска цена и възможност за премостване на големи разстояния.


Текстилните съоръжения намират приложение в туристически и търговски комплекси, спортни площадки, басейни, козирки на стадиони, обществени сгради и пространствата пред тях, изложбени павилиони, паркинги, ресторанти, кафета, бензиностанции.


Изградените в тясно сътрудничество и партньорство с фирма „Униарт и КО” ООД напрегнати мембранни конструкции демонстрират добре възможностите и красотата на този тип технология.