Галерия


тента от поликарбонат козирка от поликарбонат тента от поликарбонат автомивка от поликарбонат козирка от поликарбонат козирка от поликарбонат


  Тенти от поликарбонат, оберлихти, куполи

Поликарбонатът е сред основдите синтетични заместители на силикатното стъкло. Той е висококачествен синтетичен полимер, характеризиращ се с комбинация от високи механични, оптически, изолационни и екологични характеристики. Материалът има широк температурен диапазон на експлоатация. Отнася се към категорията на труднозапалимите материали, не поддържа горенето и не разпространява огъня. Това отваря пред него широко поле за приложение в съвременното строителство. Дали ще се използва в офиси, магазини, библиотеки ... поликарбоната може да се интегрира лесно в интериорния и/или екстериорния дизайн на сградата. Ако сте заинтересувани, свържете се с нас за повече информация.


Съвременните поликарбонатни плоскости притежават екструдиран по външната си повърхност висококачествен слой, който абсорбира UV лъчите и по този начин предпазава материала от проникването им в дълбочина. Ултравиолетовата защита осигурява експлоатационен период над 10 години и предотврътява пожълтяването и загубата на якост.


Прилагането на поликарбонат позволява да се проектират леки конструкции с качествен дизайн и сравнително ниски цени. Възможностите за огъване в студено сътояние позволяват лесно изпълнение на арки и куполи.


Основните области в които тези конструкции намират успешно приложение са:

  • Покривни конструкции на басейни, водни барове, търговски центрове, пазари идр
  • Нестандартни решения на зимни градини
  • Остъкляване на промишлени сгради и халета
  • Светли покриви, оберлихти, аварийни отвори, капандури
  • Бензиностанции, газостанции, автомивки
  • Оранжерии
  • Преградни стени и оградни пана

Съществено значение за качеството и дълговечността на този тип конструкции играят използваните монтажни елемени. Фирма „КОМПАС – КП” ООД прилага в конструкциите си алуминиева щапер система и гумени уплътнения , които гаратират херметичност на покривните конструкции, висока ветроустойчиост и отличен дизайн.


купол от поликарбонат купол от поликарбонат купол от поликарбонат